Informační brožury

"Canisterapie u dětí s hyperkinetickým syndromem, dětskou mozkovou obrnou a sluchovým postižením"

Autorem této brožury je Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. Její vznik byl podpořen Grantovou agenturou Jihočeské univerzity. Vydavatel: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rok vydání: 2007.

Garant: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Autoři fotografíí: Ivo Pokorný, Jaroslava Eisertová, Zuzana Fraňková, Ilona Pinkrová

Tato brožura byla vypracována především pro zájemce o problematiku canisterapie.

"Brožura, jež své zájemce v praktické i teoretické rovině seznámí s problematikou canisterapie (metody AAT) a přiblíží možnosti uplatnění této podpůrné rehabilitační metody u dětí s hyperkinetickým syndromem, dětí s dětskou mozkovou obrnou a u dětí se sluchovým postižením. Informační brožura dále vytváří přehled školských zařízení a zařízení sociální péče, které již canisterapii v rámci ucelené rehabilitace dětí s postižením v jihočeském kraji nabízejí. Zájemci o oblast canisterapie se dále mohou seznámit se způsobem provádění a aplikace canisterapie u dětí se specifickými potřebami.Tato příručka může být pro své zájemce průvodcem, zdrojem informací, pomocníkem, či zdrojem podnětů a rad." (úryvek ze zmíněné příručky) 

"Letní integrační canisterapeutické tábory - informace nejen pro děti a jejich rodiče"

Tato brožura byla vydána za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vydavatel: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav sociální práce

Rok vydání: 2007

Brožuru zpracovaly: Mgr. Věra Tichá, Ph.D. a Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D.

Autor fotografií: Ivo Pokorný, www. ivopokorny.cz

Jak je již zminěno v názvu, slouží tato brožurka pro širokou veřejnost, která by se ráda dozvěděla informace o netradičním táboře, v němž hraje jednu z nejdůležitějších rolí právě canisterapie.

"Brožurka, která svm zájemcům přiblíží jednu z možností strávení příjemného prázdninového času společně s přátelskými psy a dlašími dětskými kamarády - letní integrační canisterapeutický tábor.Tábor je zaměřen na praktikování canisterapie a zároveň sleduje integrační prvky. U dětí se specifickými potřebami je zde praktikována cílená canisterapie zaměřená specificky podle dítěte na zmírnění projevů jeho postižení. V přátelské a pohodové atmosféře skupiny dětí, vedoucích, psů i jejich psovodů tak můžete zažít nejen různé hry se psy, dobrodružství, pobyt v přírodě, ale také se něco o psích kamarádech dozvědět. Zároveň zájemci najdou v brožuře inspiraci, jak takový tábor uspořádat" (úryvek z této brožury)

 Obě zmíněné brožury jsou doplněny pestrými fotografiemi. Pro případné zájemce jsou k dostání na adrese: Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice - Ústavu zdravotně sociální práce, kde má své působiště předsedkyně sdružení o.s.Hafík Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D. Tyto brožury obdrželi členové o.s.Hafík a byly též rozeslány do všech zařízení, do nichž naše sdružení pravidelně celoročně dochází.

ČeskyEnglish
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím