Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Služby za asistence psa a jejich vývoj

Canisterapii můžeme definovat jako léčebné působení psa na člověka. Je jednou z forem ucelené rehabilitace a je založena na vzájemné pozitivní interakci člověka a psa, které se využívá ke zlepšení či udržení zdravotního stavu, sociálních dovedností, znalostí a kvality života jedince. Canisterapie kladně působí na psychickou a sociální stránku člověka a zároveň pozitivně ovlivňuje i jeho fyzický stav. Pojem canisterapie je u nás používán od roku 1993. Jeho autorem je Jiřina Lacinová, která v tomto oboru působila jako osvětový pracovník. Termín, který se nakonec ujal i v zahraničí, se skládá ze dvou slov: canis (pes) a terapie (léčba). Významným krokem v oblasti rozvoje canisterapie v České republice byl v roce 1995 vznik AOVZ (Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům), prostřednictvím níž se Česká republika stala členem světové asociace IAHAIO. Cílem AOVZ bylo šířit a prohlubovat poznatky o pozitivních efektech interakce mezi zvířaty a lidmi, informovat veřejnost a podporovat výzkumné projekty. AOVZ však i přes svou vynikající práci a důležitý význam zanikla a doposud její záměr, cíl a poslání žádná organizace nenahradila včetně členství v IAHAIO.  

V roce 1997 vznikla v České republice Canisterapeutická společnost, kterou založily L. a Z. Galajdovy, jimiž byly zároveň publikovány zásadní monografie oboru. Canisterapeutická společnost zde stanovila první systém udělování terapeutických atestů a zavedla návštěvní program. Představitelky společnosti realizovaly mimo jiné aktivity v oblasti informování veřejnosti i odborníků z pomáhajících profesí o problematice canisterapie. V roce 2001 Canisterapeutická společnost svou činnost ukončila. V roce 2003 pak byla založena Jiřinou Lacinovou Canisterapeutická asociace, jejímž úkolem mimo jiné bylo sjednocení pravidel a podmínek pro praktikování canisterapie. Avšak i tato organizace zanikla a nadále v ČR neexistuje organizace podobného charakteru. Situace v oblasti podmínek realizace canisterapie, přípravy jednotlivců pro výkon canisterapie, testování canisterapeutických psů a udělování certifikátů je zde bohužel velmi nejednotná. V současné době však existuje několik organizací, které se velmi erudovaně zabývají oblastí canisterapie, jak v oblasti dobrovolnické, tak i v oblasti terapeutické, existují zde akreditované dobrovolnické programy či koncepty, využívající prostřednictvím odborníků canisterapii v systému sociálních služeb.


Platební brána ComGate