Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Vzdělávání v oblastni AAS

Naše Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. poskytuje odborné vzdělávací semináře a kurzy pro naše dobrovolníky a širokou veřejnost. Pro zájemce o problematiku služeb za asistence zvířat (AAS) můžeme také doporučit odbornou literaturu na dané téma. Jednou z knih, kterou bychom vám rádi doporučili je „Zooterapie v kostce“, již jsme měli možnost díky odborníkům z našeho spolku a z dalších organizací věnujících se AAS v České republice publikovat. V publikaci naleznete obsáhlé a ucelené informace o AAS obecně a o jejích nejužívanějších formách.

BICKOVÁ, Jaroslava, ed. Zooterapie v kostce: minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1585-1.

Další knihou, která rovněž vyšla v roce 2020, a kterou vřele doporučujeme k přečtení, je „Canisterapie – zvíře v sociálních službách“, kterou napsala naše kolegyně z liberecké organizace Elva help, z. s. Bc. Andrea Tvrdá.

TVRDÁ, Andrea. Canisterapie: zvíře v sociálních službách. Praha: Plot, 2020. ISBN 978-80-7428-366-6.

Zde jsou doporučení na další českou i zahraniční literaturu:

EISERTOVÁ, Jaroslava a Renata ŠVESTKOVÁ. Pobytové a volnočasové aktivity se zaměřením na problematiku canisterapie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2011. ISBN 978-80-7394-294-6.
FINE, A.: Handbook on Animal-Assisted Therapy. Theoretical Foundations and Guidelines for Practice. 1. vyd. USA, Kalifornie: Academic Press, 2000. 481 s. ISBN 0-12-256475-8.
FRANKLIN, A. Animals and modern cultures: a sociology of human-animal relations in modernity. 1. edition. London: SAGE Publications, 1999. 219 s. ISBN 0-7619-5623-9.
GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-879-1.
GALAJDOVÁ, Lenka. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada, 1999. Strom života. ISBN 80-7169-789-3.
LEUGNER, S., WINKELMAYER, R., SIMON, R.: Mensch und Tier, eine harmonische Beziehung NORKA Verlag, 2002. Klosterneuburg. ISBN: 3-85050-502-2.
MATĚJČEK, Z.: Domácí zvířata jako vychovatelé. In Co, kdy a jak ve výchově dítětě. Praha Portál 1997.
NERANDŽIČ, Z. Animoterapie aneb jak nás zvířata umí léčit: praktický průvodce proveřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. 1.vyd. Praha: Albatros. 2006. 159 s. ISBN 80-00-01809-8.
ODENDAAL, J. Zvířata a naše mentální zdraví: proč, co a jak. 1. vyd. Praha: Brázda, 2007. 173 s. ISBN 978-80-209-0356-3.
OTTERSTESDT, C.: Tiere als therapeutische begleiter. Kosmos Stuttgart 2001. ISBN 3-440-08988-6.
PETRŮ, Gabriela a Vlasta KARÁSKOVÁ. Edukační aspekty canisterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1957-2.
SALOTTO, P. Pet Assisted Therapy. Norton, MA: D.J. Publications. 2001. 405 s. ISBN 0-9713676-0-4. 
SMÉKALOVÁ, Eleonora a Lenka ŠLÉGROVÁ. Využití canisterapie v psychoterapii u dětí předškolního a mladšího školního věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4586-1.
STANČÍKOVÁ, Markéta a Jitka ŠABATOVÁ. Canisterapie v teorii a praxi: sborník her a pomůcek pro praktickou realizaci canisterapie u různých cílových skupin. Ve Vyškově: Sdružení Piafa, 2012. ISBN 978-80-87731-00-0.
THELENOVÁ, Kateřina, Andrea TVRDÁ, Anna BURIANOVA a Jaroslava BICKOVÁ. Možnosti profesionální zooterapie v sociální práci: sborník odborných textů. I. vydání. Liberec: Elva help, 2018. ISBN 978-80-270-4468-9.
VELEMÍNSKÝ, M. a kol. autorů. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. 1.vyd. České Budějovice: Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.


Platební brána ComGate