Hafík
AIHAIO Visegrad funds

Jak se stát dobrovolníkem

Zaujala vás představa praktikování canisterapie a dokonce máte pocit, že máte doma pejska, který by mohl být na canisterapii vhodný? Chcete se ve svém volném čase věnovat smysluplné činnosti, která bude naplňovat jak vás i vašeho psího parťáka a zároveň tím budete přinášet radost někomu dalšímu? Pokud jste si na předchozí otázky odpověděli ano, pak jste tady správně.

Zde jsou kroky vedoucí k tomu, abyste se mohli stát našimi dobrovolníky se psem:

1. Kontaktovat koordinátorku dobrovolníků
Kontakt: Mgr. Ludmila Cimlová
ludmila.cimlova@canisterapie.org
+420 777 153 845

2. Informační schůzka pro nové zájemce
Informační schůzka se u nás za standardní situace pořádá dvakrát ročně. Tato schůzka slouží k seznámení zájemců o praktikování canisterapie s tím, jak se stát naším dobrovolníkem se psem, jaké jsou na psovoda a na jeho psa kladeny nároky a s dalšími důležitými informacemi o činnosti z. s. Hafík, a zapojení se do ní. Pro nás tato schůzka slouží jako první příležitost seznámení se s vámi a s vaším pejskem.

Průběžně, mezi kroky 2 až 4 - absolvování odborných náhledů na canisterapii
Po absolvování informační schůzky vás čeká další spolupráce, do které se prozatím zapojíte bez psa. V této fázi se zúčastníte nejméně tří náhledů na canisterapii, ať už v různých typech zařízení či na jednorázových akcích.
Dále nabízíme účast na víkendových výcvicích na cvičišti (různě tématicky zaměřené kurzy) - zde samozřejmě společně s vaším psem.

3. PADA test - "Personality assessment for domestic animals"
Společně se svým psem absolvujete tzv. PADA test, který hodnotí povahové vlastnosti psa potřebné pro výkon kvalitní canisterapie. Test je speciálně sestaven tak, aby ověřil podstatné povahové rysy psa, které jsou identifikované jako zásadní pro výkon kvalitní intervence za asistence psa a zachování welfare zvířete. PADA netestuje dovednosti vašeho psa, pouze jeho osobnostní předpoklady pro výkon canisterapie a je předstupněm dovednostních zkoušek pro canisterapeutické psy. 

4. Vstupní testy – ověření vloh psa pro výkon canisterapie
V návaznosti na splnění požadovaných náhledů a PADA testu budete pozváni ke vstupním testům, které pořádáme dvakrát do roka. Vstupní testy se skládají z několika praktických cvičení prověřujících vlohy psa pro výkon canisterapie. Jejich úspěšné absolvování je potřebné pro připuštění k výcviku canisterapeutických týmů a následně ke zkouškám canisterapeutických týmů. Po splnění vstupních testů vám bude vystaveno potvrzení o přípravě na canisterapeutické zkoušky a od té doby se budete moci zapojit se svým psem do praktikování pravidelné canisterapie na jednorázových akcích pod vedením zkušeného canisterapeutického týmu.

5. Canisterapeutický výcvik
Canisterapeutický výcvik (dále CT výcvik) u nás trvá pět dní a je pořádán vždy jednou za rok. Je rozdělen do dvou bloků, přičemž první blok je zaměřen na vzdělávání psovodů, jako našich budoucích akreditovaných dobrovolníků. V tomto bloku absolvujete teoretickou přípravu v podobě souboru přednášek, zaměřených na problematiku dobrovolnictví, na činnost z. s. Hafík, na cílové skupiny klientů, které se canisterapie mohou účastnit (problematika canisterapie u seniorů, canisterapie u osob se zdravotním postižením atd.), na etologii psa a další. Výstupem tohoto bloku je ústní zkouška z teoretických znalostí. Druhý blok je zaměřen na vás a vašeho psa jakožto canisterapeutický tým. Zapojíte se zde do praktických kynologických a socializačních cvičení, modelových situací a zároveň se zúčastníte praktického nasazení přímo v terénu. Na tento blok navazuje složení praktické části zkoušky, tedy zkoušek canisterapeutických týmů.

6. Zkoušky canisterapeutických týmů
Tyto zkoušky (dále CT zkoušky) přímo navazují na výcvik canisterapeutických týmů. K CT zkouškám u nás můžete s daným psem nastoupit pouze jednou. V případě nesložení není možné zkoušku opakovat. CT zkoušky obsahují praktická cvičení, se kterými se seznámíte během CT výcviku. Pokud CT zkoušky absolvujete úspěšně, obdržíte certifikát canisterapeutického týmu (platný 1-2 roky), tričko s logem sdružení Hafík, canisterapeutický postroj a vodítko pro psa.

7. Uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti 
Spolu s obdržením certifikátu CT týmu, je uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti mezi vámi jako akreditovaným dobrovolníkem a z. s. Hafík. Z této smlouvy vyplývají práva a povinnosti dobrovolníka a práva a povinnosti z. s. Hafík.


Platební brána ComGate