Jak se stát dobrovolníkem

Zaujala vás představa praktikování canisterapie a dokonce máte pocit, že máte doma pejska, který by mohl být na canisterapii vhodný? Chcete se ve svém volném čase věnovat smysluplné činnosti, která bude naplňovat jak vás i vašeho psího parťáka a zároveň tím budete přinášet radost někomu dalšímu? Pokud jste si na předchozí otázky odpověděli ano, pak jste tady správně.

Zde jsou kroky vedoucí k tomu, abyste se mohli stát našimi dobrovolníky se psem:

1. Kontaktovat koordinátorku dobrovolníků se psem
Kontakt: Mgr. Ludmila Cimlová
ludmila.cimlova@canisterapie.org
+420 777 153 845

2. Informační schůzka pro nové zájemce
Informační schůzka se u nás za standardní situace pořádá dvakrát ročně. Tato schůzka slouží k seznámení zájemců o praktikování canisterapie s tím, jak se stát naším dobrovolníkem se psem, jaké jsou na psovoda a na jeho psa kladeny nároky a s dalšími důležitými informacemi o činnosti z. s. Hafík, a zapojení se do ní. Pro nás tato schůzka slouží jako první příležitost seznámení se s vámi a s vaším pejskem.

3. Absolvování odborných náhledů na canisterapii
Po absolvování informační schůzky vás čeká přibližně půlroční spolupráce, do které se prozatím zapojíte bez psa. V této fázi se zúčastníte nejméně tří náhledů na canisterapii, ať už v různých typech zařízení či na jednorázových akcích.

4. Vstupní testy – ověření vloh psa pro výkon canisterapie
V návaznosti na splnění požadovaných náhledů budete pozváni ke vstupním testům, které pořádáme dvakrát do roka. Vstupní testy se skládají z několika praktických cvičení prověřujících vlohy psa pro výkon canisterapie. Jejich úspěšné absolvování je potřebné pro připuštění k výcviku canisterapeutických týmů a následně ke zkouškám canisterapeutických týmů. Po splnění vstupních testů vám bude vystaveno potvrzení o přípravě na canisterapeutické zkoušky a od té doby se budete moci zapojit se svým psem do praktikování pravidelné canisterapie v zařízení a na jednorázových akcích pod vedením zkušeného canisterapeutického týmu.

5. Canisterapeutický výcvik
Canisterapeutický výcvik (dále CT výcvik) u nás trvá pět dní a je pořádán vždy jednou za rok. Je rozdělen do dvou bloků, přičemž první blok je zaměřen na vzdělávání psovodů, jako našich budoucích akreditovaných dobrovolníků. V tomto bloku absolvujete teoretickou přípravu v podobě souboru přednášek, zaměřených na problematiku dobrovolnictví, na činnost z. s. Hafík, na cílové skupiny klientů, které se canisterapie mohou účastnit (problematika canisterapie u seniorů, canisterapie u osob se zdravotním postižením atd.), na etologii psa a další. Výstupem tohoto bloku je ústní zkouška z teoretických znalostí. Druhý blok je zaměřen na vás a vašeho psa jakožto canisterapeutický tým. Zapojíte se zde do praktických kynologických a socializačních cvičení, modelových situací a zároveň se zúčastníte praktického nasazení přímo v terénu. Na tento blok navazuje složení praktické části zkoušky, tedy zkoušek canisterapeutických týmů.

6. Zkoušky canisterapeutických týmů
Tyto zkoušky (dále CT zkoušky) přímo navazují na výcvik canisterapeutických týmů. K CT zkouškám u nás můžete s daným psem nastoupit pouze jednou. V případě nesložení není možné zkoušku opakovat. CT zkoušky obsahují praktická cvičení, se kterými se seznámíte během CT výcviku. Pokud CT zkoušky absolvujete úspěšně, obdržíte certifikát canisterapeutického týmu (platný 1-2 roky), tričko s logem sdružení Hafík, canisterapeutický postroj a vodítko pro psa.

7. Uzavření smlouvy o dobrovolnické činnosti 
Spolu s obdržením certifikátu CT týmu, je uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti mezi vámi jako akreditovaným dobrovolníkem a z. s. Hafík. Z této smlouvy vyplývají práva a povinnosti dobrovolníka a práva a povinnosti z. s. Hafík.