Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Metodické centrum

Za účelem zvýšení kvality námi poskytovaných služeb jsme od července roku 2018 zprovoznili Metodické centrum, v němž svým dobrovolníkům nabízíme podporu a poradenství při poskytování služeb za asistence zvířat. Cílem centra je poskytování konzultací, předávání a sdílení informací a zkušeností získaných z dlouhodobě vedeného programu. Poradenský a konzultační tým tvoří konzultanti s dlouholetou praxí v oblasti poskytování služeb za asistence zvířat, kteří se zaměřují na poskytování poradenství specializovaného na jednotlivé cílové skupiny klientů a na jednotlivé metody a formy, ve kterých může být služba realizována. Naši konzultanti jsou připraveni nabídnout pomoc při zvládání obtížných situací, ke kterým může během poskytování služeb docházet, ať už se jedná o obtíže na straně klienta, psovoda či jeho čtyřnohého parťáka. Mohou také pomoci s inspirací pro další práci. V rámci podpory pro naše dobrovolníky pořádáme také odborné vzdělávací semináře a kurzy.


Platební brána ComGate