Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Metodické centrum

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík vede „Metodické centrum“, které nabízí svým dobrovolníkům podporu a poradenství při odborném výkonu canisterapie. Cílem centra je zvýšení kvality poskytovaných služeb a předávání a sdílení informací a zkušeností z dlouholetého canisterapeutického programu. Činností centra je poskytování konzultací zaměřených na výkon canisterapie u jednotlivých cílových skupin klientů a při jednotlivých metodách a formách canisterapie. Dále pořádáme kurzy a semináře, které jsou určeny pro dobrovolníky a členy Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík.

Poradenský a konzultační tým

Konzultant: Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
Kontakt: jaroslava.bickova@canisterapie.org, + 420 724 953 876
Oblasti: canisterapie v zařízeních poskytující sociální služby, metodika canisterapie, canisterapie u klienta s ADHD, výcvik a kynologie.

Konzultant: Mgr. et Mgr. Zuzana Zajícová
Kontakt: zuzana.zajicova@canisterapie.org, + 420 602 175 011
Oblasti: metodika dobrovolnické práce v přijímajícím zařízení, didaktické pomůcky pro oblast canisterapie, canisterapie u klienta s mentálním postižením, fundraising v oblasti výkonu canisterapie

Konzultant: Mgr. Ludmila Cimlová
Kontakt: ludmila.cimlova@canisterapie.org, + 420 777 153 845
Oblast: koordinace dobrovolnické služby, jednorázové akce, jejich cíl, náplň, vzdělávání dobrovolníků

Konzultant: Mgr. Šárka Petříková
Kontakt: sarka.petrikova@canisterapie.org, + 420 723 202 607
Oblast: prevence úrazů způsobený psem, výcvik, výchova psa a kynologie

Konzultant: Mgr. Zuzana Prokopová
Kontakt: zuzana.prokopova@canisterapie.org, + 420 723 814 903
Oblast: canisterapie u klienta s kombinovaným postižením, technika polohování v canisterapii, dítě jako účastník canisterapie, canisterapie u dětí s PAS, výcvik a kynologie.

Konzultant: PhDr. Lenka Motlová
Kontakt: lena.motlova@gmail.com, + 420 775 181 849
Oblast: Senior, jako účastník canisterapie

Přečteno: 86x
Vydáno: 11.12.2020

Zpět
Platební brána ComGate