Hafík
AIHAIO
Visegrad funds
PADA - personality assessment for domestic animals

Posouzení povahových vlastností psů, aneb „PADA testy“

V našem Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík, z.s. se neustále snažíme posouvat vpřed a držet krok se zkušenými zahraničními organizacemi a aktuálními vědeckými poznatky z oblasti AAS (Animal Assisted Services), tréninku a testování psů. Díky tomu dokážeme poskytovat kvalitní služby, které jsou plně v souladu se současnými světovými trendy.
Vše pro nás začíná u kvalitního výběru psa pro práci v AAS Při tomto výběru u psů sledujeme určité povahové vlastnosti, které predikují, že je bude práce v AAS bavit a naplňovat. Pokud si AAS nebude užívat pes, nebude si je pravděpodobně užívat ani klient. Pro identifikaci těchto povahových vlastností používáme tzv. PADA test, což je zkratka anglického "Personality Assessment for Domestic Animals“, tedy osobnostní posouzení domácích zvířat. Tímto rokem počínaje se PADA test stal nedílným krokem na cestě našich dobrovolníků k tomu, aby se u nás stali společně se svým pejskem canisterapeutickým týmem.
PADA test hodnotí povahové vlastnosti psa, které jsou identifikované jako nezbytné pro výkon kvalitní AAS a zároveň zachování welfare zvířete. Test je speciálně sestaven tak, aby tyto povahové vlastnosti v relativně krátké době ověřil. Jelikož PADA test neposuzuje dovednosti, ale osobnostní předpoklady, je předstupněm dovednostních zkoušek, což jsou v naší organizaci vstupní testy a následně zkoušky canisterapeutických týmů. 
PADA test provádí zkušený PADA team, který absolvoval potřebné vzdělání a praxi. Test posuzuje evaluátor s dlouhodobou zkušeností z práce se psy a vzděláním v etologii či behaviorálních vědách. Spolu s evaluátorem je při testu přítomen tzv. leader, který testem provádí psovoda a dále technik, který v rámci jednotlivých disciplín interaguje se psem. 
Test se skládá z několika disciplín, z nichž každá hodnotí různé povahové vlastnosti psa, v závislosti na tom, jak v nich daný pes reaguje. Klíčovými vlastnostmi, které test vyhledává jsou sociabilita, učenlivost, (ne)agresivita, odvaha, zvídavost, nebojácnost, aktivita a další.
Ačkoli byl PADA test vytvořen primárně pro posouzení povahových vlastností potřebných pro AAS, jeho využití je daleko širší. Důvodem je fakt, že mnoho osobnostních rysů je často obtížněji zjistitelných, a tak i zkušenější majitelé mohou mít v určitých situacích problém správně porozumět chování svého psa. To pak negativně ovlivňuje pohodu zvířete i jeho majitele, vzájemnou komunikaci a vztah mezi nimi. V závažnějších případech může vlivem toho dojít k náročnému chování psa a v souvislosti s tím i k nebezpečným situacím. Proto je PADA test vhodný nejen pro zájemce o canisterapeutickou kariéru, ale také pro chovatele, kteří si chtějí ověřit povahové vlastnosti svých chovných psů, pro zájemce o psí sporty a různé typy výcviku a stejně tak i pro rodinné psy.
V loňském roce jsme v naší organizaci otestovali celkem 27 psů, z nichž většinu tvořili zájemci o práci v AAS. Část testovaných psů byla také z řad našich současných dobrovolníků, kteří měli zájem si testem projít a otestovali jsme i chovné či pracovní psy.
Majitelé psů, kteří testem úspěšně prošli obdrželi PADA známku, jíž se mohou prezentovat jako PADA otestovaný tým.
Existují také varianty PADA testu, které posuzují vlastnosti jiných druhů zvířat. Kromě testování psů jsme zorganizovali také PADA testování našeho koníka Peggy, který jsme ale samy neposuzovali a předali jsme ho k posouzení zkušeným odborníkům z oblasti práce s koňmi. V příštím roce také plánujeme s využitím PADA testu posuzování mladých psů, tedy psů mladších dvou let.

Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Prokopová, Ph.D., BCBA, e-mail: zuzana.prokopova@canisterapie.org, telefon: +420 723 814 903

PADA fotogalerie
Platební brána ComGate