Realizované projekty

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafik v rámci své celoroční činnosti realizuje následující stěžejní projekty: